Selecteer een pagina

Welkom bij Spliff Seeds,

Deze Voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden” of “Gebruiksvoorwaarden” of “Servicevoorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen:

Bedrijfsnaam: Elbers-Naarden vof

Hoofdkantoor: Limmerick 8, 1046BH, Amsterdam

Bedrijfsnummer/ID: 33.133.770

BTW-nummer: NL815975648B01

(hierna te noemen de “Bedrijf” of “Spliff Seeds” of “ons” of “onze” of “we”) en u (hierna te noemen “Jij. of “jouw” of “gebruiker” of “gebruikers” of “klanten”) en zal ook uw gebruik van www.spliffseeds.nl/

(hierna te noemen de “website” of “site”).

Spliff zaden verkoopt wiet zaden via zijn website en verzendt internationaal. (hierna “Product(en)” genoemd)

Lees deze voorwaarden zorgvuldig, omdat deze, samen met onze Disclaimer, Verzendingsbeleid, Retourbeleid, Cookiebeleid, en Privacybeleid verklaring vormt de gehele overeenkomst tussen jou en Spliff Seeds. Indien u deze Voorwaarden niet in hun geheel aanvaardt, mag u de Site niet gebruiken of er geen aankopen doen.

Bovendien, wanneer u een aankoop doet op onze website, wordt hetzelfde geregeld door onze Verzendingsbeleid en Retourbeleiden hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en doorgeven wordt geregeld door ons Cookiebeleid en Privacybeleid verklaring. Deze Voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met onze Disclaimer, Verzendingsbeleid, Retourbeleid, Cookiebeleid, en Privacybeleid verklaring.

Dit beleid moet worden gelezen in combinatie met onze Algemene voorwaarden en onze verklaring inzake het privacybeleid .

Aanvaarding van de voorwaarden

Door onze website op enigerlei wijze te bezoeken, te gebruiken of te registreren, of door een bestelling te plaatsen voor een van onze Producten, of door op een knop te klikken of een soortgelijke handeling te verrichten om uw bevestigende aanvaarding van deze Voorwaarden aan te geven, verklaart u hierbij dat:

 1. U hebt deze Voorwaarden en alle toekomstige updates en aanvullingen op deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op de website, gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.
 2. U bent van gezond verstandten minste 18 jaar in leeftijd, en anderszins bevoegd om een bindend contract met ons te vormen.
 3. U begrijpt dat SPLIFF SEEDS CANNABIS SEEDS UITSLUITEND VERKOOPT ALS SOUVENIRS, COLLECTIBLES, EN ALLEEN VOOR OPSLAGDOELEN. Elk ander gebruik is strikt verboden.
 4. U verblijft niet in het rechtsgebied waar wiet zaden volgens de toepasselijke wetgeving verboden zijn. Als u op een plaats woont waar de toepasselijke nationale/federale/statelijke wetgeving de verkoop, aankoop of het gebruik van wiet zaden verbiedt, dient u onmiddellijk onze website te verlaten en onze producten niet te kopen.
 5. Wij mogen uw account niet eerder hebben uitgeschakeld wegens overtreding van de wet of een van onze beleidsregels of wegens misbruik van onze producten.
 6. U hebt gelezen, begrepen en ingestemd met onze Verzendingsbeleid, Retourbeleid, Disclaimer, Cookiebeleid, evenals ons Privacybeleid verklaring.

ACCOUNTS, WACHTWOORDEN EN BEVEILIGING

 1. Account registratie: U hebt de mogelijkheid om de aankoop te doen als gastgebruiker op de website. Voor een betere ervaring kan het echter nodig zijn dat u zich registreert en een account aanmaakt op onze Site. Bij het opzetten en onderhouden van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie over uzelf verstrekken en blijven verstrekken. Als onderdeel van het registratieproces maakt u een wachtwoord en een account aan.
 2. Veiligheid: U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord om (a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze sectie of uit onbevoegde toegang tot of gebruik van uw account.
 3. Onjuiste informatie: Als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de door u verstrekte informatie onwaar, onjuist, verouderd of onvolledig is, kunnen wij uw account beëindigen en het huidige of toekomstige gebruik van onze website weigeren.

Gebruik van de site en producten

i. Toegestaan gebruik:

 1. Gebruiksaanwijzingen: U moet alle richtlijnen of beleidsregels of gebruiksaanwijzingen volgen die bij elk van de diensten op de Site horen, of tijdens het plaatsen van een bestelling voor onze Producten.
 2. Informatie: Wanneer daarom wordt gevraagd, moet u ons de juiste, nauwkeurige en bijgewerkte informatie verstrekken. Al deze verzamelde informatie zal worden behandeld in overeenstemming met onze Privacy Policy verklaring.
 3. Breng ons op de hoogte: U moet ons onmiddellijk in kennis stellen van elke inbreuk op de beveiliging of elk onbevoegd gebruik/toegang van uw gebruikersaccount.
 4. Materiaal: Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder “materiaal” verstaan alle teksten, video’s, ontwerpen, foto’s, geluidsmateriaal of producten die op de website worden gepubliceerd/vermeld, ongeacht of deze onder het auteursrecht van Spliff Seeds, haar licentiegevers of derden vallen. Het is u niet toegestaan het materiaal, of uittreksels daarvan, systematisch of regelmatig te downloaden of af te drukken of anderszins een database in elektronische of papieren vorm aan te leggen die het materiaal op de website geheel of gedeeltelijk omvat. U mag geen enkel deel van de website of het materiaal reproduceren of overdragen naar of opslaan op een andere website of enig deel van het materiaal in enige andere vorm verspreiden, tenzij wij hebben aangegeven dat u dit mag doen.

ii. Beperkt gebruik:

 1. U mag onze Producten of ons auteursrecht of handelsmerk niet gebruiken in verband met obscene, lasterlijke, gewelddadige, immorele of illegale doeleinden of post.
 2. Je mag je niet voordoen als iemand anders, geen dubbele accounts aanmaken en geen onjuiste informatie verstrekken.
 3. U kunt onze Site niet gebruiken of onze Producten niet kopen voor wederverkoop;
 4. U mag onze verificatie- en beveiligingsprocessen en -maatregelen van onze systemen of netwerken niet doorbreken of omzeilen of proberen dat te doen.
 5. U mag de website niet misbruiken of verstoren of proberen er toegang toe te krijgen via een andere methode dan de interface en de instructies die wij verstrekken. U mag
 6. de website en onze Producten alleen zoals toegestaan door de wet en volgens de door ons verstrekte aanwijzingen.
 7. Dat mag niet:
  • materiaal van deze website opnieuw publiceren;
  • materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
  • materiaal van de website in het openbaar te tonen zonder onze toestemming;
  • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen (anders dan het bewerken van uw eigen informatie volgens de verstrekte methode);
  • materiaal op onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden; of
  • materiaal van de website herverdelen, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herverspreiding met onze schriftelijke toestemming en volgens onze voorwaarden;
  • onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze licentiegevers of derden schenden;
  • Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot bepaalde delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken.
 8. U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
 9. U mag onze website niet gebruiken om materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden.
 10. U mag op of met betrekking tot onze website geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

In geval van schending of niet-naleving door u van een van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw account of uw toegang tot de website naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.

Eigendomsrechten

Deze website, domein(www.spliffseeds.nl/), al onze Producten, logo’s, inhoud, ontwerpen, handelsmerken,

trade dress, handelsnaam, blijven het exclusieve eigendom van Spliff Seeds of haar licentiegevers (al naar gelang het geval). Uw gebruik van of toegang tot deze website of aankoop van de Producten draagt op geen enkele wijze eigendom of andere eigendomsrechten in of op deze website, Producten, enige inhoud gepubliceerd door ons of onze licentiegevers of derden aan u over. Deze website, Producten, en de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het handelsmerk, logo, auteursrecht, ontwerp, lay-out, typografie, onderliggende HTML, Java scripts, tekst, audioclips, videoclips en graphics, en in de uitdrukking van de hierin opgenomen informatie, hetzij als een compilatie of anderszins, is beschermd door relevante wetten, regels en voorschriften inzake intellectuele eigendom. Handelsmerken, handelsnamen en ontwerpen die op deze website en onze Producten voorkomen zijn het exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Spliff Seeds en zijn beschermd. Geen enkel gebruik van een handelsmerk, handels jurk, handelsnaam of ontwerp dat op deze website of onze productverpakking staat, mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spliff Seeds.

Privacy

Om te zien welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken of opslaan of delen, verwijzen wij naar het gedetailleerde
Privacybeleid
verklaring die beschikbaar is op onze website.

Links naar sites van derden

De website kan links bevatten naar websites en diensten van derden. De website werkt bijvoorbeeld samen met derde aanbieders van betalingsdiensten om u de handigste betalingsmogelijkheden te bieden. Dergelijke links van derden staan niet onder controle van Spliff Seeds, en Spliff Seeds is niet verantwoordelijk voor links van derden. Spliff Seeds biedt alleen toegang tot deze links van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken over links van derden. U gebruikt alle links van derden op eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie aan de dag te leggen. Telkens wanneer u op dergelijke links klikt, kunt u naar de website van die derde partij worden geleid, en treedt u buiten de jurisdictie van onze website. Daarom wordt u geregeerd door de

juridisch beleid van dergelijke websites van derden en wij raden u aan dat beleid te lezen. In geval van

schade als gevolg van een dergelijke actie van links van derden of onjuistheid van de inhoud of verkeerde informatie, is Spliff Seeds niet verantwoordelijk.

Bestellingen, betalingen en belastingen

 1. Bestellingen en betalingen: Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid, en u gaat ermee akkoord te betalen voor de producten die u op onze website koopt, en u machtigt ons
  (of onze derde partij payment gateway service providers)
  uw debet- of kredietkaart te belasten of andere betaalmiddelen voor deze betalingen te verwerken. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, heffingen en rechten
  (indien van toepassing)
  .
 2. Bankkosten: Als je kiest voor een betaling aan Spliff Seeds via bankoverschrijving, houd er dan rekening mee dat zowel de verzendende als de ontvangende bank kosten in rekening kunnen brengen voor de transactie. Spliff Seeds ontvangt alleen het bedrag dat op onze rekening is bijgeschreven na aftrek van alle toepasselijke bankkosten. Daarom eisen wij dat u alle bankkosten in verband met de transactie betaalt. Indien het door Spliff Seeds ontvangen bedrag ontoereikend is als gevolg van eventuele bankkosten, is de koper aansprakelijk voor de betaling van het resterende bedrag. Het niet betalen van het resterende bedrag kan leiden tot vertraging of annulering van uw bestelling. Als u het resterende bedrag niet wilt of kunt betalen, kunnen wij uw betaling terugstorten, maar alle bankkosten zijn voor rekening van de koper. Door betaling via bankoverschrijving erkent u en gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 3. Voorbehoud van recht: Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van onze producten te wijzigen of bepaalde producten op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Wij behouden ons het recht voor de bestelling te annuleren indien het Product niet voorradig is, of indien het besteld is voor een staat/land/provincie waar de toepasselijke wetgeving de verkoop, de aankoop en het gebruik van de wiet zaden verbiedt. Voor details
 4. met betrekking tot retourzendingen, ruilingen of terugbetalingen, verwijzen wij naar ons Retourbeleid op de website.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Onze producten zijn niet voor consumptiedoeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan zal ons Bedrijf (of onze directeuren, licentiegevers of gelieerde ondernemingen) in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enig verlies van gezondheid, bijwerkingen, medische kosten, kosten voor de aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte, gevolg-, exemplarische, incidentele, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met
 2. aan deze voorwaarden of uw gebruik van onze Producten, of met betrekking tot uw onvermogen om de Site te gebruiken of te kopen, zelfs als Spliff Seeds op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de Site geschiedt naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw persoon.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens u voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden (om welke reden dan ook en ongeacht de vorm van de actie) te allen tijde beperkt tot het bedrag van uw bestelling in kwestie. Het bestaan van meer dan één vordering zal deze limiet niet verhogen.

Juridische actie

Als blijkt dat u het imago, de goodwill of de reputatie van Spliff Seeds aantast, door haatdragende, beledigende, valse of valse recensies te verspreiden of door malafide acties te ondernemen tegen het bovenstaande, zullen onmiddellijk krachtige juridische stappen worden ondernomen.

Schadeloosstelling

U erkent Spliff Seeds, haar aangesloten bedrijven, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners en eventuele andere licentiegevers (hierna te noemen: “Spliff Seeds”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. “Gevrijwaarde Partij”) vrijwaren van en tegen elke claim, geschillen, boete, aansprakelijkheid, eis of uitgave, met inbegrip van redelijke honoraria van een juridisch adviseur/advocaat, ingediend door een derde partij, met betrekking tot of voortvloeiend uit:

 • Uw schending van onze rechten of die van derden;
 • Uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van onze producten of Site;
 • Uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften;
 • Uw schending van deze Voorwaarden of enig ander beleid van ons in verband met onze diensten;

De hierboven uiteengezette schadeloosstellingen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden en/of uw gebruik van onze producten.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Toepasselijk recht: De Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door de toepasselijke wetten van het Koninkrijk der Nederlanden.
 2. Bevoegdheid: Tenzij anders bepaald door het toepasselijke recht in uw rechtsgebied, moeten alle geschillen eerst in der minne worden geschikt, bij gebreke waarvan een dergelijk geschil, conflict of geschil definitief zal worden beslecht door het uitsluitend voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Mededelingen

Wanneer je de website gebruikt of e-mails naar Spliff Seeds stuurt, communiceer je elektronisch met ons. U geeft toestemming om fysiek of elektronisch berichten te ontvangen in verband met uw gebruik van deze website. Spliff Seeds communiceert met u per post of per e-mail of door berichten op deze website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch aan u worden verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan. Wij kunnen kennisgeving doen door middel van een algemene kennisgeving via elektronische post naar uw e-mailadres en/of door deze te posten op het bij ons beschikbare adres. Als U ons een mededeling wilt doen, kunt U dat doen door een elektronische mail te sturen naar info@spliffseeds.nl.

Diverse

 1. Onafhankelijk juridisch advies: Het is uw plicht om op eigen kosten onafhankelijk juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u de bepalingen van deze Voorwaarden begrijpt.
 2. Titels: De paragraaftitels dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet bepalend voor of van invloed op de betekenis of constructie van enige bepaling van deze Voorwaarden.
 3. Schending: In geval van schending of dreigende schending van de bepalingen van deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot onze Site op te schorten, naar eigen goeddunken.
 4. Scheidbaarheid: Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 5. Ontheffing: Het feit dat wij niet aandringen op strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden of deze niet afdwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand door ons van enige bepaling of enig recht dat wij hebben om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, noch zal een gedragslijn tussen Bedrijf en u of een andere partij worden geacht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 6. Overleving: Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of enige andere algemene rechtsbeginselen, zal elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of die voortdurende verplichtingen oplegt of inhoudt voor een van de partijen, ook na afloop of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook.
 7. Geen derde-begunstigden: Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, zijn er geen derde-begunstigden van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Geen opdracht: U mag deze Algemene Voorwaarden (of rechten, voordelen of verplichtingen uit hoofde hiervan) niet overdragen van rechtswege of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spliff Seeds, die naar eigen goeddunken van Spliff Seeds kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet aan deze Voorwaarden voldoet, is nietig.
 9. Volledige overeenkomst: De Voorwaarden, Disclaimer, Verzendingsbeleid, Retourbeleid, Cookiebeleid, en onze Privacy Policysamen met eventuele aanvullende voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen Spliff Seeds en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen op onze website beschikbaar te stellen.
 10. Overmacht: Spliff Seeds en haar derden-leveranciers zijn vrijgesteld van prestaties gedurende elke periode waarin, en voor zover, deze partij of een onderaannemer wordt verhinderd een verplichting of dienst geheel of gedeeltelijk uit te voeren als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle en zonder haar schuld of nalatigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluitingen, rellen, terroristische of oorlogshandelingen, epidemieën, communicatiestoringen, stroomstoringen en door de overheid opgelegde sluitingen of soortgelijke beperkingen.
 11. Updates van deze Voorwaarden: Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde aanvullen, wijzigen of bijwerken, geheel naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze Voorwaarden. Uw gebruik van de Site of onze Diensten na wijzigingen van de Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Nodale functionaris en klachtenfunctionaris

In het geval dat u een klacht heeft over iets met betrekking tot ons wettelijk beleid, of onze Producten, kunt u in dat geval uw zorgen vrijelijk schrijven aan de hieronder benoemde Klachtenfunctionaris/aangewezen functionaris:

Feedback en informatie

Uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden zijn welkom. U kunt ons schrijven via e-mail: info@spliffseeds.nl.

Laatst bijgewerkt op 01 april 2023.