Menu
Geplaatst in wiet kweken

Groei zones buiten

europe

We hebben Europa in zones ingedeeld (A, B en C). Op basis van de bloeitijd van een soort kan je inschatten of deze soort geschikt zou kunnen zijn om buiten te kweken in jouw woongebied. Let wel, de zones zijn puur indicatief. Lang niet elke soort is geschikt voor buiten.

Het is een feit dat in meer Noordelijker gelegen regionen de keuze voor buiten beperkter is. Daar adviseren wij voor onze autoflowering soorten (AK automatic, Dutch Automatic of Dutch Blue Automatic) te gaan of te kiezen voor één onze vroegbloeiende buitensoorten (Fast Bud Outdoor, Gold Rush Outdoor, Polm Gold Outdoor of Sweet 'n Sour Outdoor).

Ga naar boven