Selecteer een pagina
Verschillen Tussen Indica En Sativa

Indica

De meeste Indica landrassen komen oorspronkelijk voor in de meer noordelijk gelegen landen in Zuidoost Azië. Landen zoals India, Pakistan, Nepal en Afghanistan. Indica’s komen vooral voor in bergachtige streken, waar ze zich hebben aangepast aan het heersende klimaat. Een klimaat waar de kou al vroeg intreedt, tussen eind september en begin oktober. De meeste Indicas kennen zowel een felle groei- als bloeiperiode. Indica’s bevatten meer chlorofyl (bladgroenkorrels) dan Sativa’s en hebben weinig bladpigmenten.

Bladpigmenten

Deze bladpigmenten absorberen zonne-energie en beschermen zo de plant tegen excessief UV licht van de zon. Indica’s bevatten minder bladpigmenten dan Sativa’s. Door de schaarse aanwezigheid van deze bladpigmenten bij Indica’s wordt het zonlicht veel efficiënter gebruikt tijdens de fotosynthese. Deze bladpigmenten absorberen teveel zonne-energie en dat leidt ertoe dat er minder zonne-energie overblijft voor de omzetting naar chemische energie. Dit leidt tot een tragere celontwikkeling en om die reden verloopt het plantproces dan langzamer.

Fotosynthese

Om een en ander duidelijker te maken volgt hier een korte uitleg van fotosynthese. Fotosynthese is niks minder dan zonne-energie met behulp van water en CO2 om te zetten in suikers (glucose), waaronder koolhydraten. Deze omzetting vindt plaats in de bladgroenkorrels, de zogenaamde chlorofylen. Bijproduct van fotosynthese is zuurstof (O2) en waterdamp ((H2O(g)). Deze glucose worden op hun beurt weer gebruikt als brandstof voor de celontwikkeling.

Kortom, door de geringe aanwezigheid van bladpigmenten staat bijna alle zonne-energie ter beschikking van de bladgroenkorrels. Die zonne-energie wordt omgezet door de bladgroenkorrels in een grote hoeveelheid chemische energie. Indica’s gebruiken het zonlicht dus vele malen efficiënter dan Sativa’s en groeien dus sneller, bloeien sneller en brengen binnen meer op als Sativa’s. Buiten kunnen ze dus met minder zonlicht toe om toch sneller klaar te zijn. Een typische bloeiperiode voor een Indica ligt tussen de 6 tot 9 weken.

Indica landrassen

De meeste Indica landrassen komen oorspronkelijk voor in de meer noordelijk gelegen landen in Zuidoost Azië. Landen zoals India, Pakistan, Nepal en Afghanistan. Indica’s komen vooral voor in bergachtige streken, waar ze zich hebben aangepast aan het heersende klimaat. Een klimaat waar de kou al vroeg intreedt, tussen eind september en begin oktober. De meeste Indicas kennen zowel een felle groei- als bloeiperiode. Indica’s bevatten meer chlorofyl (bladgroenkorrels) dan Sativa’s en hebben weinig bladpigmenten.

Indica soorten worden veel gebruikt in hashish (Charas) te maken in landen zoals Afghanistan, Pakistan, Marokko en Noordelijk India. Beroemde Indica landrassen zijn; Afghan Kush, Hindu Kush en Ketama.

Kenmerken Indica plant

Indicas hebben een korte, bossige en compacte structuur. Dat maakt ze zo geschikt voor binnenkweek. Daarnaast brengen ze binnen meer op en bloeien ze sneller af dan Sativa’s. Ze bloeien normaliter af in 7 tot 9 weken. Daarnaast brengen ze binnen dus meer op. Zehebben die typische korte, ovaalvormige bladeren die donkergroen van kleur zijn. Deze kleurkomt door de volop aanwezige bladgroenkorrels.

Indica Budstructuur, Smaak, Geur En High

Budstructuur is compact en hard. Smaak en geur is vaak krachtiger (in sommige gevallen doordringender) dan een typische Sativa. Smaak en geur van skunkachtig, muskusachtig tot scherp en aards. Indica bevatten meer CBD dan Sativas. De CBD/THC verhouding is hierdoor hoger dan bij Sativa’s. Dit leidt tot in een meer bodystone high. De high kan variëren van ontspannend en relaxt tot slaperig makend en algehele apathie. Of ze werkt verdovend tot ronduit narcotisch. Onderzoek in de jaren 90 heeft aangetoond dat er velerlei medicinale toepassingen zijn voor CBD. Dat zal later op het blog behandeld worden in THC vs CBD.

Mooie Indica dominante soorten in onze collectie zijn;  Afghani Gold, Blue Berry, Crystal White,Moonwalker Kush en Snow White.

Sativa Landrassen

Des te lager je afzakt richting evenaar, des te meer Sativa landrassen je tegen zult komen. Je vindt ze in landen als Colombia, Thailand en andere delen van Zuidoost Azië. Sativa’s bevatten veel meer bladpigmenten dan Indica’s. Deze bladpigmenten absorberen zonne-energie en hun taak is vooral de plant te beschermen tegen excessief UV licht van de zon. Je zult begrijpen dat de zon fel en intens is rond de evenaar. Daarnaast bevatten ze inder chlorofylen (bladgroenkorrels) dan een Indica. Door de rijkelijk aanwezige bladpigmenten en de geringe hoeveelheid bladgroenkorrel groeit en bloeit de plant veel langzamer.

In hun natuurlijke habitat zullen Sativa’s gelijktijdig groeien en bloeien, omdat rond de evenaar het aantal uren zonlicht in zowel zomer als winter gelijk is. Om deze reden strekken Sativa’s zich enorm gedurende de bloeifase als je ze binnen kweekt. Tijdens de bloei zet je de planten immers op 12 uur licht en 12 uur donker en dat zijn ze continu gewend in hun natuurlijke omgeving. Zo zal een Sativa 2/3 van zijn lengte verkrijgen gedurende de bloeifase binnen en strekken ze zich dus enorm in deze laatste fase. Binnen is dus raadzaam om een Sativa plant tijdens de groei zo kort mogelijk te houden. Dat kan door ze continu licht te geven tijdens deze groeifase.

Bekende Sativa landrassen zijn de Highland Thai, Highland Oaxaca en Colombian Gold.

Uiterlijke Kenmerken Sativa Plant

Sativa’s zijn hoge, gestrekte en wijdvertakte planten. De vingers van het blad staan wijd uit elkaar, zijn smal en scherp gekarteld. Een typische Sativa is lichtgroen van kleur door het gebrek aan bladgroenkorrels. Naar verhouding heeft de Sativa weinig blad en veel top.

Landras Sativa’s bloeien buiten minimaal 3 maanden. Een behoorlijk aantal soorten is zelfs pas na 4-5 maanden klaar. Door te kruisen, (snelstbloeiende) phenoselectie en weer terug te kruisen hebben wij de bloeitijd weten terug te dringen tot 7-10 weken voor onze Sativa dominante buitensoorten. Dit zijn de Fast Bud Outdoor, Gold Rush Outdoor, Polm Gold Outdoor en Sweet ’n Sour Outdoor. Allen Sativa dominante buitensoorten.

Sativa Budstructuur, Smaak, Geur En High

De budstructuur van een Sativa is fluffy, luchtig. Door deze luchtige buds heeft schimmel en toprot buiten minder vat op Sativa planten. De toppen zijn langgerekt en kaarsvormig met weinig (maar grote) bladeren. Ze zijn om deze twee redenen uitermate geschikt om buiten te kweken. Smaak en geur varieert van fruitig tot bloemig en kruidig tot citroenachtig. Sativa’s bevatten meer THC dan CBD resulterend in een meer psycho-actieve, cerebrale en energieke high. Van THC zijn de medicinale toepassingen al langer bekend dan van CBD. Hier slechts enkele toepassingen van THC als pijnstiller, eetlustopwekker en tegen misselijkheid.

Van onze collectie zijn hier enkele voorbeelden van Sativa dominante rassen: Spliff’s StrawberrySweet ‘n Sour Indoor en Jack F1.

Hybrides

Tot slot nog een klein stukje over hybrides, dit zijn kruisingen tussen Sativa en Indica soorten. Er zijn veel goede redenen om hybrides met Indica’s en Sativa’s te creeëren. Redenen om hybrides te maken zijn bijvoorbeeld: bloeitijd inkorten, lengte beperken, geschikt maken voor een bepaald klimaat, smaak, geur en high verbeteren, budstructuur verbeteren en de opbrengst verhogen. Het experimenteren met kruisingen tussen Indica en Sativa soorten heeft in ieder geval al tot een groot aantal interessante soorten geleid.